O nas

AKO Ochrona powstała w roku 1994 jako prywatne przedsiębiorstwo działające na podstawie koncesji nr L-1809/00, wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Specyfika branży ochroniarskiej, czy to w zakresie ochrony fizycznej, czy też technicznej, zobowiązuje nas do jak najstaranniejszego wywiązywania sie z powierzonych nam zadań. Działamy w oparciu o pełną dyskrecję oraz poufność zlecanych nam zadań w czasie i po zakończeniu wykonywania usługi. Dzięki takiemu właśnie podejściu cieszymy się uznaniem i szacunkiem naszych zleceniodawców, co znajduje odzwierciedlenie w wystawianych nam listach referencyjnych oraz zadowoleniu z jakości świadczonych usług.

Nasza firma zatrudnia ponad 120 osób, a zasięgiem swojego działania obejmujemy Polskę północną.

Drugim z głównych obszarów naszej działalności jest monitorowanie lokalnych Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (alarmy w domach, firmach, lokalach użyteczności publicznej) wraz z udzieleniem wsparcia Grup Interwencyjnych.
W tym zakresie dysponujemy własną Stacją Monitorowania oraz Grupami Interwencyjnymi (kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej), wyposażonymi w środki przymusu bezpośredniego.

Nasi pracownicy to osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie zabezpieczenia fizycznego oraz technicznego mienia, a także w zakresie ochrony osobistej, posiadający wpisy na Listy Kwalifikowanych Pracowników Ochrony (WPA KWP Bydgoszcz). W czasie pracy służby ochrony AKO wykorzystują systemy radiokomunikacyjne MOTOROLA, na częstotliwości zarezerwowanej tylko i wyłącznie dla naszej firmy.

Dla zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa, wszyscy pracownicy jak i sama firma, posiadamy polisę od odpowiedzialności cywilnej OC.